Център за сини кариери (МЕНТОР)-България

ФИЛМИ ЗА СИНИ КАРИЕРИ

 Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=dtJ2qm7BYBI

Професии в:

Корабоплаване: https://www.youtube.com/watch?v=bVej4fInz48
Пристанища: https://www.youtube.com/results?search_query=blue+careers+in+port
Кораборемонт: https://www.youtube.com/watch?v=1W876-91v_s
Корабостроене https://www.youtube.com/watch?v=N6SoflVb-XQ
Офшорен добив на нефт и газ: https://www.youtube.com/watch?v=P2NJNn-M3IQ
Круизен туризъм: https://www.youtube.com/watch?v=5SOJTX-tg7s
Морска аквакултура: https://www.youtube.com/watch?v=Oi1cXNcyh-o

Място за вашата реклама 
 Център за сини кариери (МЕНТОР)-България

е създаден в рамките на проект „Център за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море“,

с финансовата подкрепа на ЕС, договор „EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/06/SI2.749365 - MENTOR