Център за сини кариери (МЕНТОР)-България

Център за сини кариери (МЕНТОР)-България

Център за сини кариери (МЕНТОР)-България е създаден в рамките на проект „Център за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море“, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство по договор с Изпълнителна Агенция за малките и средните предприятия на ЕС (EASME) - „EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/06/SI2.749365 - MENTOR ”.

Проектът се реализира от седем партньори от четири страни от региона на Източното Средиземноморие и Черно море: Кипърския университет, Морски институт на Източно Средиземноморие (Кипър), Кипърска търговско- промишлена палата, Национален технически университет в Атина, Аграрен университет в Атина (Гърция), Морски университет в Констанца (Румъния) и Морски клъстър България.

Целта на центъра е да привлича младите хора и професионалистите от региона към професии и кариерно развитие в секторите от „синята икономика“ - морски транспорт (корабоплаване, пристанищна дейност, корабостроене и кораборемонт), офшорен добив на нефт и газ, круизен туризъм и морска аквакултура.

Център за сини кариери (МЕНТОР) – България е част от партньорската мрежа от регионални центрове в Източно Средиземноморие и Черно море, която обхваща Център за сини кариери Кипър – главен център, Център за сини кариери Румъния и Център за сини кариери Гърция. Обединявайки усилията на бизнеса, образователните институции и неправителствени организации, действията на Центъра за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море са насочени към повишаване осведомеността на младите хора и професионалистите за кариерни възможности във водещите сини сектори, към усъвършенстване уменията и знанията, които са необходими на кадрите в тези сектори, към насърчаване развитието на бизнеса и засилване професионалната рехабилитация в секторите на Синята икономика. Партньори на Центъра за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море са организации от Йордания, Египет, Ливан и Турция.


ПАРТНЬОРИ

Blue Career Centre  Cyprus
-  Blue Career Centre Greece
-  Blue Career Centre Romania
СЪБИТИЯ

Не пропускайте Ден на сини кариери 2021 - онлайн, на 27 май от 13:30 часа

Ден на сини кариери 2021

ОЧАКВАЙТЕ ДЕН НА СИНИ КАРИЕРИ 2019


Място за вашата реклама 
 


<< Към мобилната версия >>

Център за сини кариери (МЕНТОР)-България
е създаден в рамките на проект „Център за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море“,
с финансовата подкрепа на ЕС, договор „EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/06/SI2.749365 - MENTOR