Център за сини кариери (МЕНТОР)-България

Цели

Визията на Център за сини кариери (МЕНТОР) - България е да се утвърди като ключов център за сътрудничество между бизнеса, образователни и изследователски институции, професионалисти и експерти в сините секторите– морски транспорт, круизен туризъм, офшорен добив на нефт и газ и морски аквакултури и за кариерно ориентиране към синята икономика на ученици, студенти, търсещи работа и професионална реализация, хора с висока квалификация и опит.

Основни цели на центъра са:
  • Привличане на кадри за работа и кариерно развитие в секторите на синята икономика и подпомагане на бизнеса от синята икономика за набиране и подбор на човешки ресурси;
  • Привличане на лица с висше образование или на лица с професионална/техническа квалификация към морски професии чрез целенасочени и новаторски инициативи за кариерно развитие, за образование и/или обучение (включително кариерно ориентиране);
  • Привличане интереса на учащите се  към кариерно развитие в секторите от синята икономика;
  • Диверсифициране и разширяване уменията на хората, които работят в синята икономика, за кариерното им развитие и/или за улесняване на тяхната мобилност към други морски работни места.
Място за вашата реклама 
 Център за сини кариери (МЕНТОР)-България

е създаден в рамките на проект „Център за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море“,

с финансовата подкрепа на ЕС, договор „EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/06/SI2.749365 - MENTOR