Център за сини кариери (МЕНТОР)-България

Очаквайте Ден на сини кариери 2019

 Центърът за сини кариери (МЕНТОР) - България ще продължи традицията за организиране на Ден на сини кариери. 
Ежегодно, след началото на учебната година ще бъдат организирани събития за представяне на кариерни възможности в секторите от синята икономика.
Място за вашата реклама 
 Център за сини кариери (МЕНТОР)-България

е създаден в рамките на проект „Център за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море“,

с финансовата подкрепа на ЕС, договор „EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/06/SI2.749365 - MENTOR