Център за сини кариери (МЕНТОР)-България

Ден на сини кариери - 15.11.2018


 На 15 ноември 2018 г. Морски клъстър България организира Ден на сини кариери със съдействието на Висше военноморско училище, Технически университет – Варна и Колеж по туризъм –Варна. Събитието, очертаващо развитието на важни за страната ни морски сектори и подготовката на кадри за „Синята икономика“ събра над 250 участници – ученици, студенти, представители на образователни, обучителни институции и бизнеса.
Председателят на Управителния съвет на Морски клъстър България откри събитието. Подчерта, че за развитието на всички сектори, идентифицирани в стратегията „Син растеж“ е необходимо да има добре подготвени и квалифицирани кадри, които да отговарят на изискванията на бизнеса и непрестанно развиващите се технологии.
Приветствия към участниците поднесоха заместник-областният управител г-н Карагьозов, председателят на Българска асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) г-н. Никола Христов, секретарят на Българска морска камара((БМК) г-н Свилен Крайчев, доц. д-р Даниела Тонева от Технически Университет-Варна.
Професионалисти представиха пред аудиторията перспективи за кариерно развитие в сектори като корабоплаване и пристанищна дейност, корабостроене и кораборемонт, круизен туризъм, офшорен добив на нефт и газ, морски аквакултури, като обърнаха внимание и на изискванията към кандидатите за работа в съответните сектори. Разнообразието от професии в основните морски сектори бе демонстрирано чрез рекламни видеоматериали и печатни изделия – флаери и брошури.
Във форума взеха участие представители на Морски университет Констанца, партньори по проект Ментор и студенти от университета, които обмениха опит с българските си колеги.
През втората част на събитието, студентите и учениците имаха възможност да се срещнат, проведат разговори и да получат повече информация от интересуващите ги образователни институции, професионални квалификационни центрове и компании.
Видео от Деня на сини кариери
Място за вашата реклама 
 Център за сини кариери (МЕНТОР)-България

е създаден в рамките на проект „Център за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море“,

с финансовата подкрепа на ЕС, договор „EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/06/SI2.749365 - MENTOR